Настаняване*
Освобождаване*
гости
Допълнителни услуги на човек:
Други допълнителни услуги
Общо: 
 %.